Spes

spes

Od roku 1986 nasza działalność przynosi nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Wspieramy w osamotnieniu, chorobie i cierpieniu. Jesteśmy obecni, oferując czas i życzliwą uwagę tym, którzy utracili nadzieję. Łacińska nazwa naszej organizacji SPES (w języku polskim Nadzieja) jest inspirowana słowami św. Pawła z listu do Rzymian: "A nadzieja zawieść nie może" (Rz 5,5).