Domowy Kościół

oazarodz

Członkowie tej grupy gromadzą się raz w miesiącu w domu jednej z rodzin na rozważaniu Pisma św., modlitwie Różańcowej, pracy formacyjnej i na wspólnej "Agapie".

opiekun: ks. Grzegorz Zych

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. DK jest otwarty na współpracę z innymi ruchami posoborowej odnowy Kościoła. Ruch ten zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli do dążenie świętości ze współmałżonkiem, chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchowość małżeńską budujemy poprzez pracę w kręgach rodzin DK. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Krąg spotyka się raz w miesiącu w mieszkaniu jednej z rodzin kręgu w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:
– dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku (agapa),
– modlitwa – dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym,
– formacja – praca według programu i nowych tematów.

Obecnie w naszej parafii istnieje jeden krąg DK, który rozpoczął pierwszy rok pracy formacyjnej po dwuletnim okresie etapu pilotującego. Krąg składa się z czterech rodzin.

tekst: Małgorzata i Marceli Moroń