Złota Odznaka Honorowa dla ks. Prałata Władysława Basisty za zasługi dla Województwa Śląskiego

Ks. Prałat Władysław Basita otrzymał Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Przyznali mu ją radni Sejmiku Śląskiego. Razem z nim odznaczenie otrzymał Józef Zapędzki, mieszkający w Łazach dwukrotny mistrz olimpijski w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego oraz podpułkownik Wojska Polskiego.

Uroczyste wręczenie odznak odbyło się w poniedziałek 19 marca 2018 na 50. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Tekst: Gość Niedzielny

Autorzy zdjęć: Tomasz Żak, Urząd Marszałkowski