Święto Ministrantów

We wtorek, 21 listopada, czterdziesto-osobowa grupa naszych ministrantów przeżywała uroczystość patronalną ku czci świętego Tarsycjusza. Na uroczystą Mszę święta zostali zaproszeni rodzice i rodzeństwo ministrantów. Obecni byli także panowie, którzy kiedyś byli ministranci i wierni parafianie. Po Mszy świętej już tradycyjnie odbyło się spotkanie w salce katechetycznej.