Dzieci Maryi

W piątek – 08 grudnia 2017 r. Dzieci Maryi obchodziły Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Przez całe życie wpatrując się w Niepokalaną Maryję starają się naśladować Ją w wiernym kroczeniu drogą Bożych przykazań. W czasie uroczystej Mszy świętą w tym dniu jedne dziewczynki otrzymały medaliki Niepokalanej i wszystkie złożyły ślubowanie wier-ności Maryi. Natomiast w sobotę – 09 grudnia o godzinie 10.00 w salce katechetycznej odbyło się miłe spotkanie przy różnych smakołykach. Był także film – niespodzianka.