Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

We wtorek podczas Mszy świętej o godz. 17.00 grupa dziewczynek otrzymała medaliki Nie-pokalanej i zostały włączone do grupy Dzieci Maryi. Następnie wszystkie Dzieci Maryi złożyły ślubowanie wierności swej Niebieskiej Matce. Poprzez aktywny udział we Mszy świętej uczci-ły Maryję i prosiły Ją o opiekę nad całą grupą i ich najbliższymi. Po zakończonej Mszy świętej była niespodzianka w postaci słodkich paczek świątecznych. Zapraszamy dziewczynki z naszej parafii do włączenia się do naszej grupy.

no images were found