Duszpasterze

proboszcz

 

Ks. Jerzy Słota
Proboszcz
(administrator od 29 lipca 2000 – 14 listopada 2001,
proboszcz od 15 listopada 2001)

wikary

 

Ks. Marek Wachowiak
Wikary
(od wrzesień 2013)

 

wikary

 

Ks. Marek Organista
Wikary
(od wrzesień 2017)

rezydent

 

 

Ks. Prałat Władysław Basista
Rezydent